SÚNG HƠI CAY

Công cụ hỗ trợ chỉ danh cho các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Người sử dụng phải có giấy phép sử dụng do bộ công an câp

TẬP HUẤN

Tập huấn tháo nắp, sử dụng súng và các công cụ hỗ trợ khác trong công tác bảo vệ của công ty Bảo Vệ Đại An Ninh

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Các công cụ hỗ trợ phục vụ trong công tác bảo vệ

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Các công cụ hỗ trợ cơ bản của mục tiêu cố định

SÚNG HƠI CAY

Dành cho lãnh đạo công ty Đại An Ninh