Bảo vệ sự kiện – lễ hội

Với kinh nghiệm và nguồn lực trong lãnh vực bảo vệ của mình. Bảo vệ Đại An Ninh đã phát triển thêm gói dịch vụ mới nhằm đáp ứng thị trường. Đó chính là dịch vụ bảo vệ sự kiện – lễ hội bao gồm: Hội hao xuân, đường Hoa Nguyên Huệ, hội chợ thương mại. Các sự kiện thể thao, biểu diễn âm nhạc cần có sự kiểm soát an ninh chặt chẽ để sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Dịch vụ bảo vệ Sự Kiện.

Bảo vệ sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ
                                         Bảo vệ sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ của TP Hồ Chí Minh.

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_hoa_Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87

Các hội chợ triển lãm.

Các sự kiện biểu diễn ca nhạc, âm nhạc…

Dịch vụ bảo vệ sự kiện
           Dịch vụ bảo vệ sự kiện tại nhà thi đấu quân khu 7

Các sự kiện thể dục, thể thao…

Đi kèm dịch vụ bảo vệ sự kiện – lễ hội , đó là dịch vụ bảo vệ yếu nhân. Đối tượng là những người nổi tiếng, người quan trọng tham dự sự kiện. Dịch vụ bảo vệ những yếu tố bất lợi. Đảm bảo sự an toàn về người và tài sản mang tính riêng tư của khách hàng.

Các hạng mục chính khi triển khai bảo vệ sự kiện:

Đối với sự kiện:

Kiểm soát an ninh trật tự tổng thể của toàn bộ sự kiện.
Kiểm soát các khu vực trọng điểm nơi diễn ra sự kiện.
Kiểm soát an toàn phòng chống cháy nổ có thể xảy ra.

Đối với yếu nhân:

Kịp thời can thiệp, khống chế các đối tượng cố tình gây bất lợi cho yếu nhân.
Đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, tính riêng tư cho người được bảo vệ.

Ngoài những hạng mục trên, chúng tôi sẽ có thể đưa ra những phương án phù hợp với yêu cầu của sự kiện và đối tượng cần được bảo vệ.

Zalo
EnglishVietnamese
Contact Me on Zalo