Thu khen nhan vien

Thư khen nhân viên.

Đây là thành quả của quá trình làm nhiệm vụ tại mục tiêu. được đơn vụ chủ quản đánh giá và khen thưởng. động viên nhân viên bảo vệ Đại An Ninh.

 

Thu khen nhan vien

Quyết định khen thưởng quý I năm 2021.

Căn cứ vào quá trình làm việc của toàn bộ cán bộ, nhân viên bảo vệ Đại An Ninh của nhân viên tại các mục tiêu.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các đơn vị chủ quản đối với nhân viên bảo vệ Đại An Ninh.

Căn cứ vào các cuộc họp bình bầu cá nhân có thành tích xuất sắc tại các mục tiêu bảo vệ Đại An Ninh đang thực hiện.

Cắn cứ vào báo cáo đề xuất của phòng nghiệp vụ bảo vệ…

Zalo
EnglishVietnamese
Contact Me on Zalo