Triển khai bảo vệ mục tiêu

I. Công tác chuẩn bị.

Để chuẩn bị công tác triển khai bảo vệ mục tiêu công ty dịch vụ bảo vệ Đai An Ninh chúng tôi thực hiện theo các bức sau:

1. Tuyển chọn nhân viên bảo vệ.

Tuyển nhân viên để đào tạo và đưa về các mục tiêu hiện có của công ty.

Sàng lọc nhân viên phù hợp với yêu cầu của mục tiêu.

Hướng đẫn nhân viên thực hiện theo phương án bảo vệ hai bên đã ký kết.

2. Chuẩn bị công cụ hỗ trợ .

Chuẩn bị sổ giao nhận ca, nhật ký ca trực, bộ đàm, dùi cui … sẵn sàng cho công tác bảo vệ tại mục tiêu sẽ triển khai.

Công hỗ trợ mục tiêu  Bảo Vệ Đại An Ninh
Công hỗ trợ mục tiêu Bảo Vệ Đại An Ninh sử dụng trong công tác bảo vệ mục tiêu.

3. Triển khai phương án bảo vê mục tiêu.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên thực hiện công tác giao nhận. Lên phương án bảo vệ cho từng vị trí cho từng nhân viên trong mục tiêu.

II. Triển khai công tác bảo vệ tại mục tiêu.

Khi hợp đồng hai bên đã ký kết, công ty chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch với các nội dung sau:

  • Thành lập ban chỉ đạo tiếp nhận bàn giao, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng nhân viên cụ thể.
  • Thống nhất thời gian giao nhận và công tác phối hợp.
  • Các hạn mục cần bàn giao và thống nhất văn bản.
  • Thực hiện công tác bàn giao rõ ràng, cụ thể trong văn bản, theo đúng thực tế.
  • Triển khai lực lượng theo phương án, hợp đồng hai bên đã ký kết.
  • Kết thúc bàn giao.
Triển khai phương án tại mục tiêu dự án chung cư Mỹ Phước.
Triển khai phương án tại mục tiêu dự án chung cư Mỹ Phước.
Zalo
EnglishVietnamese
Contact Me on Zalo